เด็กรุ่นใหม่ไฟแรง คิดเร็วตัดสินใจเร็ว อาจขาด Critical Thinking

  • 30 มี.ค. 2567
  • 457
เด็กรุ่นใหม่ เด็กจบใหม่ Critical Thinking คนทำงาน

ด้วยโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้คนแต่ละยุคแตกต่างกัน รวมไปถึงนิสัยการทำงานด้วย เด็กรุ่นใหม่ ค่อนข้างมีนิสัยที่รักความเป็นอิสระ ยืดหยุ่น เป็นตัวเองสูง มีความคิดเป็นของตัวเอง และเชื่อมั่นในความคิดนั้นมาก รวมถึง ไฟแรง กล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ

 

พฤติกรรมเหล่านี้ เกิดจากการพัฒนาอย่างก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็น สัมผัส อะไรที่กว้างมากกว่ารุ่นอื่นๆ ได้รับคำตอบจากสิ่งที่สงสัยทันทีโดยเทคโนโลยี เช่น ต้องการเรียนวิธีการทำอาหาร สามารถเปิดในอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนตามได้เลย หรือ อยากรู้เรื่องเที่ยวต่างประเทศก่อนไปเที่ยวจริง สามารถหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียมตัว และช่วยในการตัดสินใจวางแผนทริปได้ และ เด็กรุ่นใหม่ยังได้เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลาของสังคม และ เศรษฐกิจ จากการที่โลกเผชิญกับโควิด ทำให้เติบโตเป็นเด็กจบใหม่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมคนทำงานเต็มที่

 

เมื่อเด็กจบใหม่ เข้ามาเป็นคนทำงาน ด้วยนิสัย รักอิสระ ยึดมั่น กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ อาจทำให้ขาด ‘Critical Thinking หรือการคิดเชิงวิพากษ์’ ในการทำงานได้ ที่ต้องห้ามนำความคิดส่วนตัว อารมณ์ ประสบการณ์เดิม ความอคติมาใช้ในการตัดสินใจ แต่ต้องใช้หลักการ เหตุผล และหลักฐานเป็นหลักในการตัดสินใจ หรือที่เรียกว่าใช้วิจารณญาณ จะทำให้การทำงานมีความถูกต้องหรือดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

ถ้าคนทำงานรุ่นใหม่ขาด ‘Critical Thinking’ ไป จะทำให้งานประสิทธิภาพต่ำลง ผลงานอาจมีความเอนเอียงจากการใช้อคติในการตัดสินใจ ความถูกต้องมีน้อย เพราะไร้การพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับมาถูกต้องมากน้อยเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ที่จะนำมาประกอบกับการตัดสินใจเรื่องงาน

 

ถ้าเด็กจบใหม่คนไหนมีนิสัยการทำงานแบบ คิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว และยังมีทักษะด้าน ‘Critical Thinking’ จะกลายเป็นผู้ที่สามารถนำหน้าคนทำงานคนอื่นได้อยู่เสมอ จากการที่เป็นคนเปิดรับมุมมองใหม่ๆทางด้านการคิด ได้พัฒนาวิธีการคิดของตนเองอยู่เสมอ กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาและกล้าตัดสินใจแก้ไขได้อย่างสำเร็จถูกต้อง มีหลักฐานข้อมูลแถมรวดเร็ว ถือว่าเป็นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าในองค์กรได้อย่างแน่นอน

 

สอบถามเพิ่มเติมสำหรับ HR : [email protected]

อัปเดตความรู้สำหรับคนหางาน คนทำงาน สามารถติดตามได้ที่ https://jobbkk.com/go/kr0ws

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top