JOBBKK.COM เว็บไซต์ที่ให้ความสะดวกสบายมากที่สุดสำหรับการทำงานของสมาชิกและยังเป็นแหล่งรวมข้อมูล Lifestyle ต่างๆ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์

JOBBKK.COM มีผู้สมัครงานมากกว่า 1,700,000 ราย และมีผู้ประกอบการมากกว่า 60,000 บริษัท ที่ให้ความไว้วางใจ
ปัจจุบัน JOBBKK.COM ดำเนินธุรกิจเป็นสื่อกลางด้านสื่อออนไลน์มากว่า 10 ปี เรามั่นใจในความสามารถที่จะนำสื่อของบริษัทท่าน ไปสู่สายตาของสมาชิก
เว็บไซต์ JOBBKK.COM ตอบโจทย์ด้านการใช้งานผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย